Làng dệt chiếu Hới nét tài tài hoa của đôi tay

Chiếu Hới đẹp, bền chắc và ngày càng nổi tiếng. Chiếu Hới có nhiều loại : chiếu cài hoa, chiếu trơn, chiếu cạp điều, chiếu đót...

Làng dệt chiếu Hới

lang-det-chieu-hoi-net-tai-tai-hoa-cua-doi-tay1

Nguyên nhân nhiều người chọn chiếu Hới bởi chiếu Hới không chỉ đẹp, bền mà còn có thể dùng đắp thay chăn, cũng rất ấm. Làng Hới dệt chiếu nhưng chỉ trồng đay mà không trồng cói, Chiếu Hới đẹp, bền chắc và ngày càng nổi tiếng. Chiếu Hới có nhiều loại : chiếu cài hoa, chiếu trơn, chiếu cạp điều, chiếu đót…

lang-det-chieu-hoi-net-tai-tai-hoa-cua-doi-tay
Đó là nét đặc biệt của làng chiếu này, khác hẳn các làng và trung tâm nghề dệt chiếu khác ở miền Bắc nước ta – dệt chiếu gắn liền với trồng cói là nguyên liệu, So với chiếu ở các nơi khác, chiếu Hới có kỹ thuật cải tiến điêu luyện. Những hình hài tạo ra đa dạng và sinh động, nhiều nơi chưa làm được.

lang-det-chieu-hoi-net-tai-tai-hoa-cua-doi-tay2

Làng Hới xưa nay trồng khá nhiều đay, đủ đáp ứng nhu cầu se sợi dệt chiếu, ít mua đay sợi của các nơi khác.

Làng Hới nổi tiếng với nghề dệt chiếu lâu đời không chỉ ở Thái Bình, mà còn được biết đến ở cả ở đồng bằng Bắc Bộ và lưu vực sông Hồng, hơn nữa, biên chiếu bền, đẹp cũng làm tăng thêm giá trị của chiếc chiếu Hới. Từ lâu dân ở đây truyền ngôn: Mua chiếu xem biên, người hiền xem mặt có lẽ là vậy.

lang-det-chieu-hoi-net-tai-tai-hoa-cua-doi-tay3

Ở làng Hới chưa có gia đình nào thoát ly hẳn sản xuất nông nghiệp, bởi vậy người dân nơi đây chỉ dệt chiếu trong 8 tháng mỗi năm, 4 tháng còn lại thì làm ruộng.

Nhưng chiếu gon là loại chiếu đặc biệt ở làng Hới. Đây là loại chiếu rất bền. Không chỉ nổi tiếng bằng sự truyền miệng của người dân mà nó còn xuất hiện ở cả trong giai thoại văn học

lang-det-chieu-hoi-thai-binh-30517

Những người thợ tài hoa làng Hới còn tìm cách dệt ra được nhiều loại sản phẩm mới như loại chiếu dệt sợi dọc bằng sợi vải, hay viền mép (biên) bằng vải… nhờ đó đến giờ chiếu làng Hới vẫn được ưa chuộng ở nhiều nơi.

Hỗ trợ trực tuyến

Ngân sách

top