du lịch phu yen 1 ngay

Khám phá vẻ đẹp thiện nhiên vẻ đẹp Vực Phun

Vực Phun có cấu tạo giữa phía trên vực là những tầng lớp đá rắn chắc và phía dưới vực là tầng đá mềm bị xâm thực xói mòn dần theo năm tháng tạo thành hố. Bờ vực có chỗ là vách đá cheo leo, dựng đứng như bức tường thành, có chỗ là những […]

Xêm thêm tour >>

top