du lich sinh thai quang binh

Động Tiên Sơn lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh

Cách trung tâm thành nhà Hồ khoảng 2km. Là cặp song sinh của Phong Nha và Tiên Sơn nằm kề nhau, một chìm một nổi trong vùng núi đá vôi Kẻ Bàng  Động được xem là lâu đài thạch nhũ với hàng nghìn hàng vạn khối thạch nhũ muôn màu muôn sắc… Vòm động cao, […]

Xêm thêm tour >>

top