Hòn Thơm

Hòn Thơm – Hòn ngọc quý của thiên nhiên tạo ra

Hòn Thơm hấp dẫn chính là do cát rất trắng, hòa bình uống nước dừa soi rõ rang đáy nước. Đến Hòn Thơm, bạn sẽ bị mê hoặc bởi các bãi san hô, đi bộ trên triền cát trắng phau, bóng dừa soi mát rượi uốn dòng nước trong vắt nhìn xuyên đáy thấy các […]

Xêm thêm tour >>

top