Làng dệt chiếu Hới

Làng dệt chiếu Hới nét tài tài hoa của đôi tay

Làng dệt chiếu Hới Nguyên nhân nhiều người chọn chiếu Hới bởi chiếu Hới không chỉ đẹp, bền mà còn có thể dùng đắp thay chăn, cũng rất ấm. Làng Hới dệt chiếu nhưng chỉ trồng đay mà không trồng cói, Chiếu Hới đẹp, bền chắc và ngày càng nổi tiếng. Chiếu Hới có nhiều […]

Xêm thêm tour >>

top